Dutch Translation

Studie 1: geestelijke zegeningen in Christus

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 1:1-14) De apostel Paulus bracht drie jaar in Efeze door (Hand. 19 en 20:17-38) en door zijn werk daar werd in die stad een kerk gevestigd. Tien jaar later…

Read more...


Studie 2: Gods beeld van de natuurlijke mens

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 2:1-12) De Bijbel, het geïnspireerde woord van God (2 Tim. 3:16), is een fotoalbum, een soort familiealbum van de mensheid. De foto’s in Gods album zijn levensecht; ze zijn…

Read more...


Studie 3: Naderbij gebracht door het bloed van Christus

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 2:13-22) In Efeziërs 2:1-3 en in vers 12 lezen we Gods afschuwelijke, maar ware beschrijving van de gevallen mensheid. Zonder Christus zijn we: dood in de zonde (vers 1);…

Read more...


Studie 4: Zeven waarheden over de Kerk

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 3:1-12) In deze verzen vinden we zeven waarheden over de Kerk en het is heel belangrijk dat we deze begrijpen. 1) Het MYSTERIE van de Kerk Het woord ‘mysterie’…

Read more...


Studie 5: Waardig leven!

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 4:1-3 en 17-26) We zijn aangeland bij de tweede helft van deze brief. De hoofdstukken 1 – 3 zijn leerstellig, ze leggen de nadruk op ons ‘staan in Christus’,…

Read more...


Studie 6: Gaven van de opgevaren Heer

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 4:4-16) In Efeziërs 4:4-6 wordt de nadruk gelegd op de belangrijke feiten die de basis zijn van het christelijk geloof en die tegelijk de eenheid daaraan geven. In de…

Read more...


Studie 7: Geestelijke dronkenschap!

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 5:1-21) In Efeziërs 5:18 worden de persoon die onder de invloed is van alcohol en de persoon die onder de leidende invloed van de heilige Geest is, tegenover elkaar…

Read more...


Studie 8: De relaties van een christen

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziërs 5:22-33 en 6:1-19) Hoe belangrijk dit onderwerp is, kunnen we zien aan het feit dat de Heilige Geest zo’n groot stuk van deze brief heeft gewijd aan de relaties…

Read more...


Studie 9: Onze vijand en onze oorlogsvoering

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 6:10-19) In zijn brieven gebruikt de apostel Paulus een aantal tot de verbeelding sprekende metaforen voor het christelijk leven. Bijvoorbeeld in deze brief aan de Efeziers; hij praat hier…

Read more...


Studie 10: Onophoudelijk bidden met alle soorten gebed

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 6:18-24) Paulus was een man van het gebed. Gebed was het geheim van zijn leven, van zijn verbazingwekkende invloed, van zijn lijden en volharding, van zijn vurige passie voor…

Read more...


Studie 1: Lot: een geredde ziel, een verloren leven

Studie 1 Lot: een geredde ziel, een verloren leven. (schriftgedeelten: Gen. 12:1-5, 13:1-13, 14:1-16, en 19:1-38) In deze serie studies richten we onze aandacht op tien personages uit het Oude Testament. Er is geen betere…

Read more...


Studie 2: De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing

Studie 2 De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing (schriftgedeelten: Gen. 19:1-29, Luc. 17:22-37) Lot was gered, maar dan ook maar net. Lots vrouw was bijna gered, maar ze ging verloren – lees Gen. 19:17…

Read more...


Studie 3: Rachab: de geweldige genade van God

Studie 3 Rachab: de geweldige genade van God (schriftgedeelten: Hebr. 11:31, Jozua 2:1-24, 6:17, 20-25) God vergoelijkt nooit de zonde, maar hij heeft wel een manier gevonden waarop zondige en falende mensen verlost kunnen worden…

Read more...


Studie 4: Kaleb: God volgen met heel je hart

Studie 4 Kaleb: God volgen met heel je hart (schriftgedeelte: Jozua 14:1-15) Op zes verschillende plaatsen heeft de Heilige Geest opgetekend dat Kaleb de Here volledig volgde.  In een tijd dat iemand die in God…

Read more...