Series 2

Efeziërs – door Francis Dixon

Studie 1: geestelijke zegeningen in Christus

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 1:1-14) De apostel Paulus bracht drie jaar in Efeze door (Hand. 19 en 20:17-38) en door zijn werk daar werd in die stad een kerk gevestigd. Tien jaar later…

Read more...


Studie 2: Gods beeld van de natuurlijke mens

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 2:1-12) De Bijbel, het geïnspireerde woord van God (2 Tim. 3:16), is een fotoalbum, een soort familiealbum van de mensheid. De foto’s in Gods album zijn levensecht; ze zijn…

Read more...


Studie 3: Naderbij gebracht door het bloed van Christus

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 2:13-22) In Efeziërs 2:1-3 en in vers 12 lezen we Gods afschuwelijke, maar ware beschrijving van de gevallen mensheid. Zonder Christus zijn we: dood in de zonde (vers 1);…

Read more...


Studie 4: Zeven waarheden over de Kerk

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 3:1-12) In deze verzen vinden we zeven waarheden over de Kerk en het is heel belangrijk dat we deze begrijpen. 1) Het MYSTERIE van de Kerk Het woord ‘mysterie’…

Read more...


Studie 5: Waardig leven!

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 4:1-3 en 17-26) We zijn aangeland bij de tweede helft van deze brief. De hoofdstukken 1 – 3 zijn leerstellig, ze leggen de nadruk op ons ‘staan in Christus’,…

Read more...


Studie 6: Gaven van de opgevaren Heer

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 4:4-16) In Efeziërs 4:4-6 wordt de nadruk gelegd op de belangrijke feiten die de basis zijn van het christelijk geloof en die tegelijk de eenheid daaraan geven. In de…

Read more...


Studie 7: Geestelijke dronkenschap!

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 5:1-21) In Efeziërs 5:18 worden de persoon die onder de invloed is van alcohol en de persoon die onder de leidende invloed van de heilige Geest is, tegenover elkaar…

Read more...


Studie 8: De relaties van een christen

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziërs 5:22-33 en 6:1-19) Hoe belangrijk dit onderwerp is, kunnen we zien aan het feit dat de Heilige Geest zo’n groot stuk van deze brief heeft gewijd aan de relaties…

Read more...


Studie 9: Onze vijand en onze oorlogsvoering

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 6:10-19) In zijn brieven gebruikt de apostel Paulus een aantal tot de verbeelding sprekende metaforen voor het christelijk leven. Bijvoorbeeld in deze brief aan de Efeziers; hij praat hier…

Read more...


Studie 10: Onophoudelijk bidden met alle soorten gebed

Efeziërs door Francis Dixon (Schriftgedeelte: Efeziers 6:18-24) Paulus was een man van het gebed. Gebed was het geheim van zijn leven, van zijn verbazingwekkende invloed, van zijn lijden en volharding, van zijn vurige passie voor…

Read more...