Series 7

Tien personages uit het Oude Testament

Studie 1: Lot: een geredde ziel, een verloren leven

Studie 1 Lot: een geredde ziel, een verloren leven. (schriftgedeelten: Gen. 12:1-5, 13:1-13, 14:1-16, en 19:1-38) In deze serie studies richten we onze aandacht op tien personages uit het Oude Testament. Er is geen betere…

Read more...


Studie 2: De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing

Studie 2 De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing (schriftgedeelten: Gen. 19:1-29, Luc. 17:22-37) Lot was gered, maar dan ook maar net. Lots vrouw was bijna gered, maar ze ging verloren – lees Gen. 19:17…

Read more...


Studie 3: Rachab: de geweldige genade van God

Studie 3 Rachab: de geweldige genade van God (schriftgedeelten: Hebr. 11:31, Jozua 2:1-24, 6:17, 20-25) God vergoelijkt nooit de zonde, maar hij heeft wel een manier gevonden waarop zondige en falende mensen verlost kunnen worden…

Read more...


Studie 4: Kaleb: God volgen met heel je hart

Studie 4 Kaleb: God volgen met heel je hart (schriftgedeelte: Jozua 14:1-15) Op zes verschillende plaatsen heeft de Heilige Geest opgetekend dat Kaleb de Here volledig volgde.  In een tijd dat iemand die in God…

Read more...


Studie 5: Saul: de valkuil van spiritisme

Studie 5 Saul: de valkuil van spiritisme (schriftgedeelte: 1 Samuel 28:3-25) Als je dit schriftgedeelte gelezen hebt, zul je het met me eens zijn dat er zowel een enge pathos aan het verhaal zit, als…

Read more...


Studie 6: De Koningin van Seba: koninklijk bezoek

Studie 6 De Koningin van Seba: koninklijk bezoek (schriftgedeelte: 1 Koningen 10:1-13)   In Matt. 12:42 bevestigt de Here Jezus de historische correctheid van dit mooie verhaal over het bezoek van de koningin aan de…

Read more...


Studie 7: Obadja: dienaar van Jehovah

Studie 7 Obadja: dienaar van Jehovah (schriftgedeelte: 1 Koningen 18:1-16) Er worden niet minder dan dertien Obadja’s genoemd in het Oude Testament, maar de man die we gekozen hebben voor dit studieonderwerp wordt genoemd in…

Read more...


Studie 8: Manasse: de Verloren zoon van het Oude Testament.

Studie 8 Manasse: de Verloren zoon van het Oude Testament. (schriftgedeelte: 2 Kronieken 33:1-13) Het verhaal van Manasse valt ons op omdat het zo’n perfecte illustratie is van hoe God tegenwoordig met mensen omgaat. Manasse…

Read more...


Studie 9: Jesaja: stappen naar zegening

Studie 9 Jesaja: stappen naar zegening (schriftgedeelte: Jesaja 6:1-9) Het is het plan en het doel van God dat al zijn dienaren een vervullende ervaring van volledige  geestelijke zegening mogen meemaken in Jezus Christus. Velen…

Read more...


Studie 10: Ebed-Melech: een reddingsactie

Studie 10 Ebed-Melech: een reddingsactie (schriftgedeelte: Jeremia 38:1-13) De profeet Jeremia was ter dood veroordeeld (vers 4) en in de gevangenis gegooid, die nauwelijks meer was dan een groot gat in de grond. In deze…

Read more...