Series 2

Studie 1: geestelijke zegeningen in Christus

Efeziërs
door Francis Dixon
(Schriftgedeelte: Efeziers 1:1-14)

De apostel Paulus bracht drie jaar in Efeze door (Hand. 19 en 20:17-38) en door zijn werk daar werd in die stad een kerk gevestigd. Tien jaar later schreef Paulus deze Brief vanuit de gevangenis in Rome en gaf hem aan Tychicus mee naar de christenen daar. Efeziërs is een opwindend boek, omdat het ons vertelt hoe wij (of wie dan ook) Christen kunnen worden en hoe God wil dat we als christenen leven. De hoofdstukken 1-3 leren ons iets over onze rijkdom in Christus; in de hoofdstukken 4-6 lezen we hoe we met Christus wandelen.

Het sleutelvers van deze eerste drie hoofdstukken is 1:3; dit is ook de inleiding op het thema van deze eerste studie. In de persoon van de Here Jezus Christus heeft God zijn voltallige schat aan geestelijke rijkdom aan de gelovigen overgemaakt. Zonder Christus, en buiten Hem om, hebben we niets, zijn we niets en kunnen we niets (Joh. 15:5); maar, als gelovigen, zegt God tegen ons, ‘jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou’ (Lucas 15:31). Wat zijn we rijk – maar hoe weinigen realiseren zich werkelijk hoe rijk we echt zijn en ‘bezitten onze erfenis’ (Obadja 17)! God heeft Zijn Zoon tot bron gemaakt van alle geestelijke zegeningen, en op het moment dat we Hem als redder en heer aannemen, worden alle zegeningen die in Hem zijn, van ons. Wat zijn dan die zegeningen die in Christus van ons zijn, en die we ons eigen moeten maken en ervan genieten?
In vers 4-14 vinden we er zeven.

1) We zijn UITVERKOREN in Christus voor de Schepping van de aarde (vers 4)

Dit is de grote waarheid van de Uitverkiezing. Wat is het geweldig dat God ons kiest om helemaal van Hem te zijn! We zien hier wanneer en waarom Hij ons heeft gekozen – vergelijk Joh. 15:16 en 1 Petr. 1:15-16. Wat is dit een wonder van almachtige genade! Onze redding was absoluut geen zijdelingse gedachte in Gods hoofd; het hele plan is al een eeuwigheid geleden ontworpen. Gelovige, vraag je je ooit af of je nou echt wel gered zult worden? Lees en kom tot rust bij vers 4, twijfel nooit meer – en zoek Joh. 6:37-39 op.

2) Wij zijn VOORBESTEMD om opgenomen te worden in Zijn gezin (vers 4 en 5)

Het woord ‘voorbestemmen’ betekent ‘vantevoren markeren’. In de eeuwigheid heeft God ons niet alleen uitgekozen, maar Hij heeft ook bedacht wat Hij met ons zou gaan doen. Uitverkiezing kijkt naar het verleden en leert ons dat we uitverkoren zijn (vers 4); voorbestemming kijkt vooruit en leert ons waarom we uitverkoren zijn (vers 5). Het doel dat God met ons heeft, is dat we in Zijn gezin gebracht worden en alle status en privileges van een eigen kind krijgen. Denk er maar eens over na – wij, die verloren waren en vijanden, zijn gekozen om kinderen te zijn, leden van de hemelse Koninklijke Familie! Lees 1 Joh. 3: 1-3 en vergelijk dit met Rom. 8:18, 19 en 23.

3) We zijn AANGENOMEN in de Geliefde (vers 6)

Dit betekent dat, hoewel God ons niet kon accepteren toen we zondig en onbekeerd waren, Hij ons in Christus zal accepteren als we Hem als redder erkennen – vergelijk Jes. 64:4 met Efeziërs 1:6. Dit zou al mijn twijfel moeten uitbannen. Als ik naar mijn zondige persoonlijkheid kijk, begin ik meteen te twijfelen, maar als ik mijn blik op Jezus gericht houd (Heb. 12:2), dan verdwijnen mijn twijfels als sneeuw voor de zon, omdat God het volmaakte leven en het volbrachte werk van Zijn Zoon geaccepteerd heeft en het is in Hem dat ik aangenomen ben.

4) We zijn VRIJGEKOCHT en al onze zonden zijn vergeven (vers 7)

Vrijkopen is terugkopen, verlossen door losgeld te betalen – lees 1 Petr. 1: 18-19. We waren ‘uigeleverd aan de zonde’ (Rom. 7:14), en we zijn ‘gekocht en betaald’ (1 Kor. 6:20); en bovendien zijn we vergeven – lees Jes. 44:22-23, Psalm 103:12 en Luc. 7:47. God heeft ons niet alleen de Zijnen gemaakt, maar Hij heeft er ook voor gezorgd dat we voor altijd bij Hem kunnen leven. Hoe heeft hij dit dan gedaan? ‘Door Zijn Bloed’ – dus door het offer en het verzoenende werk van de Here Jezus – lees Matt. 20:28 en vergelijk 2 Kor. 5:21 met Hebr. 9:12, 1 Petr. 1-18 en 2:24 en Openb. 1:5-6.

5) We zijn INGEWIJDEN in het Goddelijke Mysterie (vers 8-10)

Het woord ‘mysterie’ verwijst naar een waarheid die eerst verborgen was, maar die God nu heeft geopenbaard. De ‘openbaarmaking’ waar vers 10 aan refereert, is dat alles onderweg is naar de roemrijke vervolmaking van alle dingen, wanneer Fil. 2:10-11 realiteit zal worden. Waar heeft God ons het mysterie van Zijn wil bekendgemaakt (vers 9)? In Zijn woord, ‘het profetische woord dat vast en zeker is’ (2 Petr. 1:19 HSV). Daar vinden we Gods roemrijke plan voor de toekomst, tot er geen tijd meer bestaat en de geredden voor eeuwig bij Hem zijn.

6) Wij hebben een ERFENIS verworven (vers 11)

In Christus hebben we alles dat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid (vers 11) – lees 1 Petr. 1:4, en vergelijk Rom. 8:17 en 32; 1 Kor. 3:21-23; 2 Tim. 2:12 en Openb. 5:10. ‘Erfenis’ associëren we met rijkdom, weelde, bezit – en wat zijn we rijk in Hem! In vers 14 lezen we dat die erfenis al gegarandeerd de onze is. De heilige Geest die in ons is, is het onderpand zodat we op een dag binnen zullen mogen komen in datgene wat al in Christus aan ons toebehoort – lees Ef. 4:30 en vergelijk dit met Joh. 14:16-17.

7) We zijn GEMERKT met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is (vers 13-14)

Dit goddelijke zegel staat voor eigendom en veiligheid; wij behoren aan Hem toe en we zullen ook altijd aan Hem toebehoren! – We zijn gemerkt ‘tot de dag van de verlossing’ (Ef. 4:30).

Deze geestelijke zegeningen behoren iedere Christen toe. Ze zijn alleen van ons als we ‘in Christus’ zijn (vers 3); als we, nadat we het Evangelie gehoord hebben, geloofd hebben (vers 13).