Series 7

Studie 2: De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing

Studie 2

De vrouw van Lot: een ernstige waarschuwing

(schriftgedeelten: Gen. 19:1-29, Luc. 17:22-37)

Lot was gered, maar dan ook maar net. Lots vrouw was bijna gered, maar ze ging verloren – lees Gen. 19:17 en 24-26. De Here Jezus refereerde aan het verhaal van deze vrouw toen hij waarschuwde voor het oordeel, en hij haalde de dagen van Noach aan (Luc. 17:26-27) en de dagen van Lot (vers 28-29). Hij was (en is) de Waarheid (Joh. 14:6) en Hij sprak altijd de waarheid. Hij zei nooit een woord dat niet gepast was. De woorden die in Genesis staan opgetekend waren echte historische feiten, en de verhalen die we lezen zijn geen fabeltjes of folklore; het zijn feitelijke historische gebeurtenissen, bevestigd door de Here zelf. ‘Denk aan de vrouw van Lot!’ zei Hij, en waarschuwde daarna zijn gehoor voor het snelle en afschuwelijke oordeel dat haar overkwam. Hij zei dit in verband met zijn wederkomst, waardoor wij hier een aantal vreselijke Bijbelwoorden aan kunnen linken – zoek 2 Thess. 1:7-9 maar op.

Kom niet in de verleiding om deze ernstige woorden af te zwakken of te bagatelliseren! ‘Denk aan de vrouw van Lot!’ (Luc. 17:32) en wie ons daartoe aanmoedigt, en waarom. Er zijn vijf dingen die we specifiek moeten onthouden als we aan haar denken.

1)    Denk eraan: Lots vrouw ging verloren, hoewel ze een vrouw van hoge stand was.

Ze was de vrouw van Lot, die ‘een rechtvaardige’  was, een gelovige – en toch ging ze verloren. Door de jaren heen was Lot blijven geloven in God, hij had tot Hem gebeden en hij had Hem aanbeden, maar mevrouw Lot bleef erbuiten staan, zonder een soortgelijk geloof in de Heer.

Waarschijnlijk leefden deze twee, man en vrouw, niet alleen samen, maar deelden ze ook het bed; ze deden alles samen – en toch werd Lot toen puntje bij paaltje kwam gered, en ging zijn vrouw verloren. Er is slechts één oordeel voor de man of vrouw die zich niet bekeerd heeft – lees ook Luc. 13:3 en let op dit vreselijke woord ‘verloren gaan’ in Joh. 3:16, 1 Kor. 1:18 en Hebr. 2:3. Lees in dit verband Matt. 24:40-42 en zie hoe belangrijk dit is.

2)    Denk eraan: Lots vrouw ging verloren hoewel ze een duidelijke waarschuwing gehad had.

Zie je, Lots vrouw kon niet zeggen dat ze nooit van God gehoord had, of dat ze de waarschuwing dat Zijn oordeel over Sodom zou komen niet gehoord had – lees Gen. 19:14-17.

Er moeten vandaag de dag mensen zijn die nooit gehoord hebben van het komende oordeel, simpelweg omdat niemand ze er iets van verteld heeft. Maar dat was bij Lots vrouw niet het geval – en het kan ook nooit het geval zijn bij de mensen met wie we deze bijbelstudie delen. Het gevaar voor iedere ongeredde ziel is afschuwelijk. Iedereen die Jezus niet als zijn persoonlijke Redder ontvangen heeft, iedereen die niet bij Hem gekomen is en op Hem vertrouwt, zijn veroordeeld (Joh. 3:18), Gods toorn rust op hen (Joh. 3:36), ze kunnen niet bij Jezus zijn, en als ze in deze staat sterven, dan sterven ze in hun zonde (Joh. 8:21). Ja, en dat betekent dat ze voor eeuwig verbannen zijn uit Gods aanwezigheid (Openb. 20:15).

3)    Denk eraan: Lots vrouw ging verloren, hoewel ze probeerde gered te worden.

Uit dit verhaal leren we dat ze vroeg opstond, samen met Lot, en dat ze samen vertrokken om Sodom te verlaten – maar zij haalde het niet. Ze had de veiligheid van hun schuilplaats nodig, Soar. Ze haalde Soar nooit; onderweg erheen ging ze verloren. Het is niet genoeg dat mannen en vrouwen tegenwoordig hun best doen om de slechte dingen achter zich te laten en de goede te doen – zoals naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, slechte gewoonten opgeven… Hij, de Here Jezus, is de enige veilige en zekere Schuilplaats – lees Hebt. 6:18. We worden niet gered door onze goede werken, maar door persoonlijk vertrouwen op de Here Jezus – lees ook Rom. 4:5, Ef. 2: 8-10 en Titus 3:5-7.

Niet het werk van mijn handen

Kan aan de eisen van Uw wet voldoen:

Al zou mijn ziel geen rust vinden,

Al zouden mijn tranen voor immer vloeien,

Mijn zonden konden niet goedgemaakt worden

U moet redden, en U alleen.

4)    Denk eraan: Lots vrouw ging verloren hoewel ze maar een enkele zonde beging.

Het bevel was: ‘Ren voor je leven en kijk niet om!’  (Gen. 19:17); maar zij ‘keek om…’ (vers 26) en ze ging verloren. De zonde van ongeloof is de enige zonde die nodig is om volledige geestelijke rampspoed te brengen – zie Joh. 16:7-11.

5)    Denk eraan: Lots vrouw ging verloren hoewel ze bijna gered was.

Het oordeel van God kwam niet over haar toen ze nog kilometers verwijderd was van de veiligheid, maar toen ze bijna onder de poorten van Soar door liep. Het is zo waar om te zeggen dat deze vrouw bijna gered was – en toch ging ze verloren! Ze was bijna binnen de genadepoorten, maar ze was er buiten… Hoe ernstig is dat!

Hopelijk beweegt de ernstige waarheid van deze studie ons ertoe om harder te zoeken naar hen die verloren aan het gaan zijn, dat we hen tot Jezus kunnen leiden. De vervloeking van Lots vrouw was vreselijk, maar niet erger dan de vervloeking van iedere andere verloren zondaar zal zijn. Als we dat geloven, zullen we zeker zorgen dat we zelf gered zijn, en dan zullen we de bediening van de Heilige Geest zoeken om hen te waarschuwen die nog niet gehoord hebben van de Here Jezus als hun Redder ui het gevaar dat hen te wachten staat – lees ook Psalm 51:14, Ezech. 3:18, Matt. 3:7, Hand. 20:31, 2 Kor. 5:11 en Kol. 1:28.

En predikanten – er bestaat grote noodzaak om deze waarschuwing terug te brengen in onze prediking! We moeten mannen en vrouwen oproepen om niet alleen te geloven – lees Hand. 16:31 – maar om zich te bekeren en te geloven – lees Mar. 1:15. Dan moeten we hen waarschuwen voor het gevaar dat dreigt als ze dat niet doen! We zoeken alleen verlossing als we ons bewust zijn van dat gruwelijke gevaar!