Series 7

Studie 4: Kaleb: God volgen met heel je hart

Studie 4

Kaleb: God volgen met heel je hart

(schriftgedeelte: Jozua 14:1-15)

Op zes verschillende plaatsen heeft de Heilige Geest opgetekend dat Kaleb de Here volledig volgde.  In een tijd dat iemand die in God geloofde er tevreden mee was om simpelweg te volgen, volgde Kaleb volledig, met zijn hele hart – lees Numeri 14:24 en 31:11-12, Deut. 1:36, Jozua 14:8, 9 en 14. Ben jij een christen met je hele hart, of ben je een halfslachtige christen?

1)    Er waren drie getuigen van het feit dat Kaleb de Heer volgde met zijn hele hart, en hetzelfde zal gelden voor ons als wij met ons hele hart voor Hem staan.

–      Kaleb zelf was de eerste getuige. Zie wat hij van zichzelf kon zeggen – lees Jozua 14:8. Dit was geen zondig opscheppen; het was een oprecht getuigenis. Kunnen wij hetzelfde zeggen over de afgelopen jaren, maanden, dagen, dag of uur?

–      Mozes was de tweede getuige. Zie wat hij zei over Kaleb in Jozua 14:9. Als we de Heer volledig volgen, weten wij het niet alleen in ons eigen hart, maar de mensen om ons heen zien het ook. Wat zeggen onze onbekeerde vrienden over ons volgen?

–      De Heer was de derde getuige. Zie wat hij zei over Zijn dienaar in Numeri 14:24. Kan de Heer, die de harten van alle mensen kent, dat ook van ons zeggen? Dit is de belangrijkste toetsing, en hetgene dat van het grootste belang is: wat zegt de Heer van mijn volgen?

2)    Deze drie getuigenissen impliceren drie grote motieven of redenen waarom we de Heer zouden moeten volgen met ons hele hart.

–      Zodat God geëerd zal worden. Er is maar een soort leven dat Hem echt eert, en dat is het leven dat volledig aan Hem overgegeven is. Zijn opdracht aan ieder van ons is dat we heilig moeten zijn (Lev. 20:7, Hebr. 12:14) – heel! – lees Joh. 5:6 en 1 Petr. 1:15-16.

–      Dat anderen erdoor opgebouwd mogen worden. Welk van deze is krachtiger en invloedrijker voor de Heer – het leven dat volledig voor Hem is of het leven dat halfslachtig voor Hem is? Een van de redenen dat het Evangelie niet meer vooruitgang boekt in de wereld, is dat veel christenen die met hun hele hart bezig zijn met andere dingen die ze doen, zich slechts halfslachtig bezighouden met hun christelijk leven.

–      Dat ik bevrediging zal vinden. Dit klinkt misschien als een zelfzuchtig motief, maar dat is het niet echt. We zoeken allemaal naar bevrediging, en echte bevrediging kunnen we alleen vinden in het volledig volgen van de Here Jezus. Het was aan het eind van zijn leven dat Kaleb zei – Jozua 14:8.

3)    Wat betekent het om de Heer volledig te volgen? Wat houdt het in?

–      De Here volledig volgen betekent concentratie. De Heer volledig volgen betekent dat je alles concentreert op dat ene ding. We zien hiervan een perfect beeld in het geval van de apostel Paulus, die zei – lees Fil. 3:13. Paulus was vastbesloten om één ding te doen, en alleen dat ene, en dat was om volledig de Here te volgen. De Heer volledig volgen impliceert onverdeelde loyaliteit – zoek ook de zoekende woorden van onze Heer op in Matt. 6:24. Dit is het hele idee van concentratie en absolute getrouwheid aan onze Ene rechtvaardige Heer en Meester – lees Matt. 23:10, Joh. 13:13, en vergelijk hiermee de woorden van Psalm 16:8.

–      De Heer volledig volgen impliceert compleetheid, dus de Heer compleet volgen. De Heer volledig volgen betekent Hem volkomen volgen, absoluut, met hart en ziel, en zonder reserves – vergelijk ook Luc. 9:61. Het betekent dat we Hem volgen met alles wat we zijn, alles wat we doen en alles wat we zeggen, en dat we dar doen waar we ook zijn en in alle omstandigheden – volledig: mijn hart om Hem lief te hebben, mijn wil om Hem te gehoorzamen, mijn verstand om voor Hem te denken, mijn voeten om voor Hem te rennen, mijn stem om voor Hem te zingen, mijn handen om voor Hem te werken, mijn ogen om voor Hem te zien en mijn lippen om voor Hem te spreken. Het houdt meer in dan Hem alles geven wat we hebben; het betekent dat we alles wat we zijn aan Hem overgeven – lees Rom. 6:13. God wil onze gaven en talenten, maar boven alles wil Hij – ons!

–      De Here volledig volgen betekent standvastigheid. De meesten van ons volgen met horten en stoten. We volgen de ene dag volledig, en de volgende halfslachtig! – lees Luc. 22:33, waar het duidelijk de bedoeling van Petrus was om de Heer volledig te volgen, en Luc. 22:54, waar we lezen dat hij daarin volledig de mist inging. Petrus was niet standvastig. De Heer volgens betekent Hem altijd volgen, en altijd door te gaan met Hem te volgen. Het betekent dat we vastberaden christen zijn – lees Luc. 9:51 en vergelijk dit met Psalm 16:8.

4)    Wat is het geheim, wie kan de Heer volledig volgen?

Wie voldoet voor deze dingen? Dat kunnen we niet op eigen kracht. Toch deed Kaleb het echt, hij volgde de Heer volledig – dus wat was zijn geheim? Het is een publiek geheim, en je kunt het lezen in Numeri 14:24. Kaleb volgde de Heer met heel zijn hart, omdat er een andere geest in hem gekomen was, dit is heel belangrijk; je moet echt Joh. 14:16-17 opzoeken en hiermee vergelijken – ‘een andere Trooster’! Ja, dat is het geheim: kracht om de Heer volledig te volgen vinden we niet in onszelf, maar in de Heilige Geest, en met de Heilige Geest die in ons woont en ons vervult kunnen we doen zoals Kaleb – volledig en vervuld Hem volgen, onze glorierijke Heer!